preloader

Wsparcie techniczne farm wiatrowych

IMG_9616

Wsparcie techniczne i wsparcie zasobów ludzkich

W szerokiej gamie naszych usług oferujemy również wsparcie techniczne, a także wsparcie zasobów ludzkich podczas konserwacji i serwisów parków wiatrowych. Wsparcie techniczne farm wiatrowych obejmuje szeroki zakres działań mających na celu utrzymanie, monitorowanie, a także dostawy komponentów do serwisu i naprawę infrastruktury wiatrowej w celu zapewnienia jej efektywnej i niezawodnej pracy. Opracowujemy i przygotowujemy tymczasowe drogi dojazdowe, platformy dla żurawi, umożliwiające swobodne dostanie się do każdej turbiny wiatrowej i wykonanie usługi dźwigowej podczas serwisu turbiny wiatrowej.